Do prawidłowego funkcjonowania strony wymagany jest: Macromedia FlashPlayer.

Zainstaluj najnowszą wersję Flash Player
Wyszukiwarka połączeń
Z:
Do:
Newsletter
Nowości, promocje, zmiany w rozkładzie jazdy wprost do Twojej skrzynki e-mail.

Aktualności

Przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż pojazdów
| 24.10.2014 - 10:04

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. z siedzibą: Krupy 77, 76-150 Darłowo, ogłasza w dniu 23.10.2014 roku przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż następujących autobusów:

LDV Convoy, 16 miejsc siedzących, rok prod. 1999, nr rej. ZSL23661, cena wyw. 3.000 zł VW Transporter – sam. osobowy, 9 miejsc siedzących, rok prod. 1997, nr rej. ZSL24974, cena wyw. 12.000 zł VW LT35 – sam. osobowy z windą dla os. niepełnosprawnych, 9-miejsc, rok prod. 2001, nr rej. ZSL22514, cena wyw. 13.500 zł Autosan H10-12.16, 47 miejsc siedzących, rok prod. 1995, nr rej. ZK55629, cena wyw. 11.250 zł MAN A03, 50 miejsc siedzących, rok prod. 1997, nr rej. ZSL22537, cena wyw. 36.970 zł SCANIA K113 CLC, 52 miejsc siedzących, rok prod. 1997, nr rej. ZSL23583, cena wyw. 26.420 zł JELCZ T120, 49 miejsc siedzących, rok prod. 1997, nr rej. ZK55736, 15.000 zł Bova Futura FHD15, 67 miejsc siedzących, rok prod. 1998, nr rej. ZSL22403, cena wyw. 49.500 zł Volvo B12 Delta z windą dla os. niepełnosprawnych, 51 miejsc, rok prod. 1992, nr rej. ZSL24136, cena wyw. 36.590 zł
Autobusy można oglądać na terenie bazy transportowej PKS przy ulicy Przemysłowej 4c w Koszalinie w dni robocze w godz. od 7.00 do 14.30.
Informacji udzielają p. Abramowicz Józef (nr tel. 606944809) i Wiśniewski Karol (nr tel. 694427808).
Oferty z podaniem ceny należy składać w kopertach zamkniętych do dnia 06.11 br. do godz. 12.00 w sekretariacie PKS Sp. z o.o. przy ulicy Przemysłowej 4c , 75-216 Koszalin.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11 br. o godz. 12.30.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

ZMIANA GODZIN OTWARCIA KASY BILETOWEJ
| 13.10.2014 - 14:43

KASA BILETOWA NA DWORCU PKS CZYNNA JEST W DNI ROBOCZE W GODZINACH 7.00 - 15.00
W DWA PIERWSZE I W DWA OSTATNIE DNI ROBOCZE KAŻDEGO MIESIĄCA KASA BĘDZIE CZYNNA W GODZINACH: 7.00 - 17.00

ZMIANY W KURSOWANIU AUTOBUSÓW
| 01.10.2014 - 08:07

INFORMUJEMY, ŻE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU LIKWIDUJEMY POŁĄCZENIE DO KALISZA POMORSKIEGO - ODJAZD Z KOSZALINA O GODZINIE 6.50
ORAZ DO WAŁCZA - ODJAZD O GODZINIE 6.20.

KURS DO WAŁCZA - ODJAZD Z KOSZALINA O 13.10 OD 1 PAŹDZIERNIKA BĘDZIE WYKONYWANY TYLKO W NIEDZIELE.

UWAGA! UWAGA! UWAGA! SPRAWDŹ SWOJE OPONY!!!
| 11.09.2014 - 07:50

Oferujemy usługę WYMIANY I WYWAŻENIA OPON już od 40 zł brutto.
Stacja Obsługi PKS, ul. Przemysłowa 4c w Koszalinie.
Telefon: 694427808.
Serdecznie zapraszamy!

BADANIE BILANSU
| 08.09.2014 - 08:32

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Koszalinie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

1. Termin i miejsce składania ofert:
75-216 KOSZALIN, ul. Przemysłowa 4c, sekretariat do dnia 14.10.2014r., do godz. 14.30. Oferty należy składać lub przesłać za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki PKS Koszalin”.

2. Warunki jakim powinna odpowiadać oferta biegłego rewidenta:
Oferenci powinni złożyć:
a) informacje o oferencie, o formie prowadzenia działalności gospodarczej, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz aktualne (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty) dokumenty potwierdzające powyższe informacje, które powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. Podmioty składające wspólną ofertę (konsorcja) załączają do oferty umowę konsorcjum ze wskazaniem przedstawiciela konsorcjum i jego pełnomocnictwem z wyszczególnieniem do jakich czynności jest upoważniony,
b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym określonych w art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz.694 z późn.zm.),
c) propozycję ceny za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania, obejmującej wszystkie wydatki związane z badaniem, w szczególności koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta,
d) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
e) informację o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego,
f) wykaz wykonanych badań sprawozdań finansowych w poszczególnych latach 2011-2013 oraz listy referencyjne wystawione przez badane podmioty.

3. Miejsce i data otwarcia ofert:
Koszalin, ul. Przemysłowa 4c, 75-216 Koszalin, w dniu 15 października 2014 r., godz. 10.00.

4. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

5. Rada Nadzorcza „PKS Koszalin” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, negocjacji warunków umowy oraz nie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

Numery telefonów
| 01.08.2014 - 12:11

Kontakt w sprawie rozkładu jazdy naszego przedsiębiorstwa:
codziennie - w godzinach 6.00 - 18.00 - tel. 668891064 (dyżurny ruchu)

W dni robocze, w godzinach 7.00 -15.00:
kierownik działu przewozów - 694427 908
z-ca kier. działu przewozów - 694427 807
dyspozytor - 694427 806

Zapraszamy również do korzystania z telefonicznej informacji o komunikacji PKS udostępnionej pod numerem :
0 703 203 291
Koszt połączenia wynosi 1,29 zł brutto/min

Wynajem autokarów oraz organizacja wycieczek:
694427 806,
694427 807
wynajmy@pkskoszalin.eu

numer do centrali - w dni robocze- w godzinach od 7.00 do 15.00 - 094 7192019.
informacje można uzyskać również poprzez naszą stronę internetową oraz przez portal:
e-podroznik.pl (możliwy jest tutaj również zakup biletów na linie dalekobieżne drogą internetową).

Wynajem pomieszczeń
| 29.07.2014 - 09:40

Oferty wynajmu pomieszczeń w obiektach PKS w Darłowie

1. MYJNIA – namiot brezentowy o pow. 70 m2, na utwardzonym podłożu, dostęp do wody, ścieków i energii elektrycznej.

2. MAGAZYN – pomieszczenie w obiekcie warsztatowym o pow. 103,24 m2, dostęp do wody i energii elektrycznej.

3. BIURO – 2 pomieszczenia w budynku administracyjnym o pow. 12,5 m2 każde.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem:
94 719 20 19 – centrala PKS sp. z o.o. oraz 694 427 804
lub asystent@pkskoszalin.eu i sekretariat@pkskoszalin.eu

Kontakt z kierowcą w kursach dalekobieżnych
| 11.07.2014 - 09:49

Uruchomiliśmy numery telefonów, pod którym można zasięgnąć informacji o aktualnie wykonywanych kursach:
Koszalin - Warszawa godz. 12:00 tel. 694 427 904
Koszalin - Krynica godz. 17:30 tel. 728 321 283


Telefony są aktywne tylko w czasie realizacji powyższych kursów.
Informujemy, że kierowcy nie oddzwaniają, nie odpisują na sms-y, nie prowadzą telefonicznej rezerwacji, ani tym bardziej sprzedaży biletów przez telefon.
Kierowcy udzielają informacji o ilości wolnych miejsc w autobusie.

Dzierżawa lub wynajem budynku dworca
| 03.07.2014 - 13:46

PKS w Koszalinie zaprasza do składania ofert na dzierżawę budynku dworca przy ul. Zwycięstwa 1 lub jego części na działalność gastronomiczną, handlową i usługową.
Oferty należy składać w sekretariacie PKS w Koszalinie ul. Przemysłowa 4c
w godzinach 8.oo – 15.oo do 30 lipca 2014r. lub na adres: sekretariat@pkskoszalin.eu

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerami telefonów:
694 427 804, 694 427 908.


SPRZEDAŻ BILETÓW W JAROSŁAWCU
| 30.06.2014 - 12:10

SPRZEDAŻ BILETÓW AUTOBUSOWYCH NA LINIE DALEKOBIEŻNE ODBYWA SIĘ W PUNKCIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NA ULICY NADMORSKIEJ 28 W GODZINACH 9.00 - 21.00 (WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA).

SPRZEDAŻ BILETÓW W DARŁOWIE
| 27.06.2014 - 09:37

W okresie wakacji sprzedaż biletów w Darłowie będzie odbywała się w kasie na dworcu PKS w dni robocze w godzinach: od 8.30 do 11.30 i od 16.00 do 19.30.

Informacja o odjazdach autobusów,cenach biletów i ilości wolnych miejsc w kursach dalekobieżnych pod nr tel. 694 427 847

BILET NA TRASIE KOSZALIN-BOBOLICE
| 09.04.2014 - 13:01

Od kwietnia 2014 roku PKS Spółka z o.o. likwiduje promocję przy sprzedaży biletów na trasie Koszalin- Bobolice- Koszalin.
Cena biletu na tej trasie w kursach komunikacji zwykłej wynosi 9 zł.

KOSZALIN - POZNAŃ - LESZNO - WROCŁAW
| 10.03.2014 - 09:13

W okresie wakacji (od 27.06.2014) realizujemy kurs z Jarosławca godz.21:45 przez Koszalin godz.23:55 do Wrocławia i z Wrocławia do Jarosławca o godz 22:00

INTERNET W AUTOBUSIE
| 24.02.2014 - 11:01

Informujemy naszych Klientów, że uruchomiliśmy na jednej z tras (Koszalin – Łódź 21.40) mobilny, bezpłatny dostęp do internetu.
Bardzo prosimy o zgłaszanie wniosków co do zapotrzebowania na tę usługę na innych trasach, na pewno weźmiemy pod uwagę Państwa sugestie.

PROMOCJA NA BILETY MIESIĘCZNE DO POLANOWA
| 17.01.2014 - 07:48

WPROWADZAMY PROMOCJĘ NA ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH PRACOWNICZYCH I SZKOLNYCH NA TRASĘ KOSZALIN-POLANÓW-KOSZALIN W KURSACH O 6.35 I 6.50 Z POLANOWA DO KOSZALINA ORAZ O 13.50 I 15.40 Z KOSZALINA DO POLANOWA.
CENA BILETU PRACOWNICZEGO TO 165 ZŁ.
BILET MIESIĘCZNY SZKOLNY KOSZTOWAŁ BĘDZIE 84,15 ZŁ.
CENNIK OBOWIĄZUJE OD 15 STYCZNIA -
ZAPRASZAMY DO KASY BILETOWEJ!

Rusza sprzedaż biletów on-line!
| 24.10.2013 - 08:52

Dnia 24.10.2013 rozpoczynamy sprzedaż biletów drogą elektroniczną. Zapraszamy do łatwego i wygodnego kupna biletów u jednego z naszych partnerów.
Informacje na ten temat znajdziecie Państwo w Strefie pasażera w zakładce "sprzedaż biletów on-line" w menu po lewej stronie.

INFORMACJA O KOMUNIKACJI PKS KOSZALIN
| 20.07.2013 - 22:43

Zapraszamy do korzystania z telefonicznej informacji o komunikacji PKS udostępnionej pod numerem :
0 703 203 291
Koszt połączenia wynosi 1,29 zł brutto/min
Informacji o rozkladzie jazdy PKS Koszalin udziela również dyżurny ruchu - numer telefonu 668891064.
Informacji o odjazdach naszych autobusów można zasięgnąć również na stronie:
e-podroznik.pl

Strona ta umożliwia również zakup biletów na niektóre kursy dalekobieżne.
Zapraszamy do korzystania z tych możliwości.

PRZESYŁKI
| 04.06.2013 - 08:29

Zapraszamy do korzystania z możliwości nadawania przesyłek autokarami PKS Koszalin
na wybranych liniach.
Szczegóły w zakładce „ przewozy pasażerskie” - przewozy przesyłek „ oferta”.

Dzierżawa lub sprzedaż działek zabudowanych w Darłowie
| 21.05.2013 - 11:48

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z o.o. w Koszalinie zawiadamia niniejszym o zamiarze wydzierżawienia lub sprzedaży:
- działki zabudowanej w Darłowie przy ul. Morskiej 40, dz. nr 146, obr.10, o pow. 0,5609 ha (ze stacją paliw)
oraz
- działki zabudowanej w Darłowie przy ul. Morskiej 37, dz. nr 57, obr.10, o pow. 0,1214 ha (wymienione działki są usytuowane naprzeciw siebie, po lewej i prawej stronie ulicy Morskiej).
Bliższe informacje na ten temat można uzyskać od dyrektora ds. technicznych Pana Andrzeja Borowskiego pod numerem telefonu 694 427 810.
Można też kontaktować się w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresami:
so.dyrektor@pkskoszalin.eu ,
dyrektor@pkskoszalin.eu ,
sekretariat@pkskoszalin.eu
Zapraszamy do ewentualnej współpracy.

DWORZEC AUTOBUSOWY , KASY BILETOWE
| 26.04.2013 - 07:26

KASY BILETOWE W KOSZALINIE CZYNNE SĄ W DNI ROBOCZE W GODZINACH 7.00 - 15.00.
W PIERWSZE I W OSTATNIE DWA DNI ROBOCZE KAŻDEGO MIESIĄCA - KASA JEST CZYNNA W GODZINACH 7.00-17.00

DWORZEC AUTOBUSOWY W KOSZALINIE OTWARTY JEST:
W DNI ROBOCZE, SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA OD 6:00 DO 18:00

ZAKUP BILETOW PRZEZ INTERNET
| 23.04.2013 - 12:49

INFORMUJEMY,ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU BILETÓW NA NIEKTÓRE NASZE LINIE PRZEZ INTERNET.
W TYM CELU KORZYSTAMY, ZE STRONY - e-podroznik.pl
W TEJ CHWILI MOŻLIWE JEST KUPNO BILETÓW NA KURSY:
- Koszalin - Jelenia Góra 8:20
- Jelenia Góra - Koszalin 7:30
- Koszalin - Łódź 7:30
- Łódż - Koszalin 7:15
- Kołobrzeg - Łódź 20:30
- Łódź - Kołobrzeg 22:10
- Warszawa Zach - Darłówko,ul. Żaglowa 9:30
- Warszawa Zach - Darłówko,ul. Żaglowa 20:30
- Darłówko, ul.Żaglowa - Warszawa Zach. 9:00
- Darłówko, ul.Żaglowa - Warszawa Zach 19:40
- Mielno - Krynica Zdrój 17:05
- Krynica Zdrój - Mielno 18:00
- Koszalin - Warszawa Zach. 12:00
- Warszawa Zach. - Koszalin 23:20
- Darłówko, ul.Żaglowa - Bielsko Biała 19:40
- Bielsko Biała - Darłówko, ul.Żaglowa 21:00
- Jarosławiec - Wrocław 21:45
- Wrocław - Jarosławiec 22:00

BILETY MOŻNA NABYĆ NAJPÓŹNIEJ 3 DNI PRZED ODJAZDEM AUTOBUSU W DANYM KURSIE.
W CELU USPRAWNIENIA OBSŁUGI PASAŻERÓW PROSIMY O POSIADANIE PISEMNEGO POTWIERDZENIA ZAKUPU (ZE STRONY e-podroznik.pl) PRZY WSIADANIU DO AUTOBUSU.

PŁATNOŚĆ KARTAMI BANKOWYMI - DOŁADOWANIA TELEFONÓW
| 04.12.2012 - 07:45

Informujemy,że płatność za kupowane bilety można realizować kartami bankowymi.
W kasie biletowej można również wykupić doładowania telefonów.
Zapraszamy!

BIURO TURYSTYCZNE
| 09.05.2012 - 20:07

ZAJMUJEMY SIĘ ORGANIZACJĄ WYCIECZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH.
JAKO JEDNI Z NIEWIELU DYSPONUJEMY WŁASNYMI AUTOBUSAMI ORAZ KADRĄ KIEROWCÓW Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM. UBEZPIECZENIA OC I NNW (SIGNAL IDUNA) DLA UCZESTNIKÓW WYCIECZEK.
SIEDZIBA BIURA- UL.PRZEMYSŁOWA 4C, BIUROWIEC PKS, KONTAKT TELEFONICZNY - 694427 806 (PON.-PT W GODZINACH 7-15), 668891065(PON-PT W GODZINACH 6-14), wynajmy@pkskoszalin.eu.

PRZYGOTOWYWANIE OFERT ZGODNIE Z INDYWIDUALNYMI OCZEKIWANIAMI KLIENTÓW.
PRAWDOPODOBNIE NAJNIŻSZE CENY!
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY SZKOŁY I ZAKŁADY PRACY!

Zmiana numeru centrali firmy
| 02.06.2011 - 15:17

Aktualny jest nowy numer: 094 719 20 19.
Wybierając ten numer można połączyć się z operatorem lub z wybranym działem, zgodnie z zapowiedziami w nagranym menu.

Odnośnie odjazdów autobusów z Koszalina informacji można zasięgnąć dzwoniąc na numer 0 703 20 32 91 (koszt połączenia 1,29 zł brutto/min) lub na stronach:
web.pkskoszalin.eu
e-podroznik.pl

Nowe usługi stacji obsługi
| 20.05.2011 - 11:19

ZAPRASZAMY!
Na terenie bazy PKS przy ul. Przemyslowej 4c uruchomiliśmy nową usługę :
serwis klimatyzatorów i ogumienia

więcej na temat nowych usług w zakładce "obsługa i naprawa pojazdów"

Opłaty dodatkowe - mandaty
| 16.05.2011 - 13:24

Załącznik Nr 1 do Taryfy Przewozów
1. Tabela opłat dodatkowych

Przejazd bez ważnego biletu 190,00 zł
Przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 152,00 zł
Za nie uiszczenie opłaty za przewóz bagażu albo zwierząt, za przewóz których taryfa przewiduje opłaty lub za zabieranie ze sobą do autobusu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych na warunkach szczególnych, bez zachowania tych warunków 76,00 zł
Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu (np. w celu dowiezienia na policję) 570,00 zł
Za dowiezienie samochodem służbowym na policję w celu ustalenia tożsamości 120,00 zł
Za uszkodzenie lub zniszczenie autobusu – w wysokości kosztów obowiązujących w chwili powstania szkody nie mniej niż 50,00 zł

2. W wypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub uregulowania jej najdalej w terminie 7 dni od daty wręczenia wezwania do zapłaty wysokość każdej opłaty obniża się o 50%. Niezależnie od opłaty dodatkowej podróżny jest obowiązany do uiszczenia należności przewozowej za bilet, bagaż lub inny przewóz (określony w wierszu lp.3 Tabeli opłat dodatkowych)”

PRZEWÓZ RZECZY PODRÓŻNEGO ORAZ ZWIERZĄT
| 21.04.2010 - 10:48

Informacja dla Podróżnych

§ 13 ( wyciąg z regulaminu)
1. Podróżny, który posiada bilet na przejazd ma prawo:
2) przewiezienia ze sobą bezpłatnie:
b) rzeczy zaliczanych do bagażu podręcznego ( § 20 ust. 2),
3) przewiezienia, na podstawie biletu bagażowego, za opłatą:
a) rzeczy zabranych do osobnego schowka bagażowego autobusu, których ilość (max 2 szt), waga ( do 15 kg) i wymiary ( długość + szerokość+ wysokość nie przekraczają 200 cm) nie pozwalają ich zaliczyć do bagażu podręcznego,
b) kierowca w miarę możliwości może zabrać większą ilość sztuk bagażu podróżnego – w tym przypadku opłata za przewóz dodatkowej ilości sztuk bagażu wynosi 30% ceny biletu normalnego za każdą dodatkową sztukę.
2. Podróżny obowiązany jest zachować bilet na przejazd i na przewóz bagażu do czasu zakończenia podróży, oraz dbać o to, aby wsiąść do właściwego autobusu i wysiąść z niego na właściwym przystanku.
§ 20 ( wyciąg z regulaminu)
2. Nie podlegają opłacie łatwe do przenoszenia przedmioty stanowiące bagaż podręczny, które nie tarasują przejść, nie przeszkadzają podróżnym, nie narażają ich na niewygodę lub niebezpieczeństwo, są trzymane przez podróżnego w ręku lub na kolanach i nie wymagają dla ich rozmieszczenia więcej przestrzeni niż ta, którą podróżny ma do dyspozycji nad i pod miejscem które zajmuje.
4. Przewoźnik dopuszcza w swoich autobusach przewóz zwierząt wyłącznie pod opieką pasażera z zastrzeżeniem następujących warunków:
a) zabroniony jest przewóz zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia
b) opiekun zwierzęcia jest zobowiązany do takiego jego przewozu, aby zwierzę nie było uciążliwe dla pasażerów
c) opiekun zwierzęcia winien okazać przy wsiadaniu do autobusu zaświadczenie sanitarne wymagane przy przewozie zwierząt a w przypadku psa posiadać świadectwo szczepienia psa.
d) pies musi być trzymany na smyczy, mieć założony kaganiec i być przewożony na podłodze autobusu.
e) kierowca ma prawo odmówić przewozu psa, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu pozostałych pasażerów lub może powodować uciążliwość dla pozostałych podróżnych, w szczególności z powodu przykrego zapachu albo drażliwości zwierzęcia.
f) PKS w Koszalinie Sp. z o. o. nie przewozi psów ras uznawanych za niebezpieczne oraz psów znacznych rozmiarów mogących przeszkadzać w przechodzeniu korytarzem autobusu.
g) opiekun zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę zarówno w mieniu jak i w stosunku do osób.
5. Opłata za przewóz zwierząt wynosi:
a) w przypadku psa 50% ceny biletu normalnego
b) inne małe zwierzęta i ptaki – bezpłatnie ( jako bagaż podręczny)
6. Za przewóz psa – przewodnika pobiera się opłatę z ulgą 95% od ceny biletu jednorazowego. Pies musi być trzymany na smyczy i mieć założony kaganiec a jego opiekun winien okazać przy wsiadaniu do autobusu zaświadczenie dokumentujące, że jest to pies – przewodnik oraz posiadać świadectwo szczepienia psa.
7. Dopuszcza się przewóz w autobusie bez opłaty małych zwierząt pokojowych ( nie dotyczy psów) i ptaków, jeżeli nie są uciążliwe z powodu woni lub hałasu i są zabezpieczone przed wyrządzeniem przez nie szkody. Zwierzęta takie przewozi się w specjalnych koszach, klatkach, pojemnikach.
Regulamin przewozu osób i bagażu znajduje się do wglądu w Dziale Przewozów Pasażerskich na dworcu PKS w Koszalinie - pok. 3


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. Krupy 77, 76-150 Darłowo
Adres do korespondencji: 75-216 Koszalin ul. Przemysłowa 4c | tel. 094 / 719 20 19 | fax. 094 / 342 34 36
Internet: www.pkskoszalin.eu | Email: sekretariat@pkskoszalin.eu
Projekt i realizacja VEGA.NET.PL